Uruchomienie trzeciej edycji programu MÓJ PRĄD wraz z naborem wniosków planowane jest na 1 lipca 2021r.

Na chwilę obecną nie są znane szczegółowe zapisy programu, jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje niektóre założenia programowe.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM MÓJ PRĄD?

Wejście w życie programu MÓJ PRĄD w znacznym stopniu przyczyniło się do popularyzacji instalacji fotowoltaicznych czyli wykorzystujących słońce, jako odnawialne źródło energii. Program MÓJ PRĄD skierowany jest do prosumentów, czyli właścicieli instalacji PV, dzięki któremu mogą otrzymać dofinansowanie. Uruchomienie programu MÓJ PRĄD stanowiło niezwykle silny impuls do rozwoju energetyki prosumenckiej.

Do tej pory dofinansowanie było na poziomie do 5 000zł, a dotacja dotyczyła zarówno kosztów montażu, jak i zakupu elementów instalacji.

MÓJ PRĄD 3.0

Uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na dzień 1 lipca 2021r., zakończenie zaś na 20 grudnia 2021r., z możliwością skrócenia tego okresu (w przypadku wyczerpania puli środków), lub ewentualnego wydłużenia, jeśli środki pozostaną.

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 3.0

Najprawdopodobniej podstawowe warunki uczestnictwa w najnowszej odsłonie programu MÓJ PRĄD pozostaną bez zmian. Skorzystać z niego będą mogli zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy posiadający umowę kompleksową z dystrybutorem energii oraz wytwarzający ją z instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby, a jednocześnie moc instalacji mieści się pomiędzy 2 a 10kW.

Do programu MÓJ PRĄD 3.0 będą mogli zgłaszać się prosumenci, którzy zakupili instalacje już w lutym 2020r, a nie mieli możliwości skorzystania z dofinansowania wcześniej.

AUTOKONSUMPCJA – WAŻNY ASPEKT PROGRAMU

Ważnym punktem najnowszej odsłony MÓJ PRĄD będzie autokonsumpcja, której zwiększenie będzie możliwe przy jednoczesnym montażu magazynów energii – celem odciążenia istniejących sieci energetycznych.

Zadaniem magazynów energii będzie przechowywanie nadprodukcji energii z poszczególnych instalacji. Istotnym aspektem programu będzie więc nacisk na zwiększenie wykorzystania wytwarzanego prądu na bieżąco.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU MÓJ PRĄD 3.0

Na jakie dofinansowanie będzie można liczyć w trzeciej edycji?

Nie jest znana jeszcze wysokość puli środków, które zostaną przeznaczone na realizację programu.

Z informacji z Ministerstwa wynika, że wykorzystane zostaną również środki pochodzące z funduszy europejskich React EU.

Najprawdopodobniej dofinansowaniu, oprócz montażu samej instalacji, podlegać będą również magazyny ciepła, ładowarki samochodów elektrycznych oraz systemy zarządzania energią.

W poprzednich dwóch edycjach MOJEGO PRĄDU udzielono dofinansowań do niemal 27 000 instalacji fotowoltaicznych.

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA DZIĘKI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Instalacje fotowoltaiczne są bezkonkurencyjnym rozwiązaniem w przypadku chęci zabezpieczenia się od zmian cen energii.

Daje spore oszczędności na rachunkach za zakup prądu, nie wspominając już o aspektach związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego.

Szczegółowe warunki oraz kryteria uczestnictwa w programie MÓJ PRĄD wraz z wnioskami do pobrania, będą dostępne na stronie:

https://mojprad.gov.pl/