Farma fotowoltaiczna

Przy szybko postępujących zmianach klimatu i rosnącym zapotrzebowaniu na energie, odnawialne
Źródła Energii wydają się jedyną słuszną drogą.

Wśród inwestycji w OZE farma fotowoltaiczna to inwestycja o stosunkowo szybkiej stopie zwrotu, która dodatkowo nie ingeruje w środowisko. Doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów wskazują, że jest to dobry sposób na generowanie wysokich dochodów przy niewygórowanych kosztach.

Farmy słoneczne objęte są systemem wsparcia w postaci systemu aukcyjnego. Aukcje organizowane są przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oferta złożona przez producenta energii biorącego udział w aukcji zawiera ilość energii, jaką oferent wyprodukuję i cenę za 1 MWh wyprodukowanej energii. Wygrywają oferty od najniższej do wyczerpania wolumenu określonego przez prezesa URE.

Cena za 1MWh zaproponowana w ofercie nie może przekraczać ceny referencyjnej dla określonej instalacji OZE. Zwycięska cena aukcyjna jest co roku waloryzowana.
Ceny referencyjne można sprawdzić tutaj.

Nasi partnerzy

Dlaczego my?

wykonanych instalacji

MWp zainstalowanej mocy

lat doświadczenia

tony zaoczszczędzonego CO2

nasze realizacje

Masz pytania?

skontaktuj się z nami!