Mój prąd

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej w segmencie mikroinstalacji PV.
Budżet programu to 1 miliard złotych. Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wsparciem objęty jest montaż nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Kwota dofinansowania to maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tyś. Zł. Wniosek o dofinansowanie można złożyć elektronicznie, listownie lub w siedzibie NFOŚiGW.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.MOJPRAD.PL 

Masz pytania?

skontaktuj się z nami!