Leasing

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą forma finansowania inwestycji, który umożliwia korzystanie z instalacji fotowoltaicznej, a w ostatecznym rozrachunku również jest nabycie i to bez potrzeby angażowania całej puli środków pieniężnych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Zalety leasingu:

  • Jest to minimum formalności. Na koniec miesiąca inwestor dostaje jedynie Fakturę do rozliczenia.
  • Nie powiększa zadłużenia i pomaga w utrzymaniu dobrego wizerunku firmy. Płynność finansowa
    jest większa.
  • W przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat oraz
    amortyzacji instalacji PV.
  • Podatek VAT jest rozkładany na raty, a później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych.
  • Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę zaliczą się do kosztów uzyskania przychodu.
  • Raty leasingowe zastępują kwotę rachunku za prąd.

Dlaczego my?

wykonanych instalacji

MWp zainstalowanej mocy

lat doświadczenia

tony zaoczszczędzonego CO2

nasze realizacje

Masz pytania?

skontaktuj się z nami!